اگر رئیس جمهور بشی چه کار میکنی؟

همین الان بازی رو نصب کن و کارهایی که تو ذهنت داری رو انجام بده و به پیشرفت کشور کمک کن.

تمام قوانین بازی طبق قوانین واقعی و اصولی طراحی شده اند و سعی شده نزدیک به واقعیت طراحی شود.

 

امکانات بازی:

 • مدیریت وزارتخانه های کشور
 • مدیریت بخش های جغرافیایی کشور
 • مدیریت منابع حیاتی کشور
 • مدیریت شاخصه های تاثیرگذار در زندگی مردم
 • ساخت و ساز توسط وزارتخانه ها
 • خرید و فروش منابع
 • افزایش ظرفیت نگهداری منابع
 • افزایش سطح و رشد فرهنگی کشور
 • مشاهده جدول برترین رئیس جمهورها
 • کسب دستاوردها
 • تزریق سرمایه

 

نظر بدهید